Sinds 2019 is er een subsidie vanuit het Ministerie van VWS voor geestelijke zorg in de thuissituatie, mogelijk komt u hiervoor in aanmerking. Mocht u niet vallen binnen de voorwaarden van deze subsidie-regeling, is mijn tarief € 75 per consult (ca. 45 minuten).

Mogelijk kunt u (een deel van) de kosten vergoed krijgen via uw zorgverzekering. Mijn praktijk valt onder ‘Alternatieve zorg’. Uw zorgverzekeraar kan u hierover nader inlichten.

Indien de kosten voor u een probleem zijn, zoeken we daar een oplossing voor.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.