We starten de zoektocht met een oriënterend gesprek waarin uw vraag of vragen verkend worden. Daarna, afhankelijk van de vraagstelling, spreken we over levensthema’s die voor u van belang zijn. We zoeken naar bronnen (cultureel, ethisch, spiritueel) waaruit u kunt putten, maar die mogelijk verborgen geraakt of slecht toegankelijk geworden zijn. Zo kunt u van die bronnen gebruik maken om weer meer in balans te geraken, om hernieuwde levenskracht te ervaren, om weer steviger geworteld te staan.

Belangrijk bij dit alles is, dat u zelf leidend bent en kunt bepalen welke levensthema’s aan bod komen. De basis van onze gesprekken is uw levensverhaal, met alle ervaringen die voor u van belang zijn geweest.

Werkwijze

Ik werk vanuit een spirituele benadering. Spiritualiteit heeft voor mij te maken met datgene wat het leven zin en betekenis geeft, kracht biedt om verder te gaan, en verbonden is met eigen levensbronnen. Door gebeurtenissen die we meemaken, kan het zijn dat er niet veel ruimte overblijft voor het kunnen ervaren van zin, betekenis, kracht of verbondenheid. Dit is van invloed op de mate waarin wij kunnen accepteren, rust kunnen vinden, met emoties kunnen omgaan en afscheid kunnen nemen.

De gesprekken zijn er mede op gericht deze innerlijke ruimte weer te vergroten.

Ik werk daarbij vanuit een aantal invalshoeken:

  • Uw levensbronnen: door ze bewust te zoeken en te benoemen, krijgt u er (opnieuw) toegang toe;
  • Rituelen: deze kunnen betekenis geven aan datgene wat niet gezegd kan worden;
  • Mindfulness: deze invalshoek kan worden ingezet om u ‘bij uzelf’ te brengen en te houden, en om rust te creëren;
  • Ook andere (creatieve) werkvormen kunnen gebruikt worden.

Ik streef naar een kortlopende serie contacten.